एक पाइथन नौसिखिया मद्दत

Newbie python a = int (इनपुट ()) b = int (इनपुट ()) c = random.randint (a, b) प्रिन्ट (c) प्रिन्ट (random.randint (a, b)) लाई मात्र काम गर्दछ - मात्र यसले कार्य गर्दछ एक अनियमित संख्या दिनुहोस्। यसलाई फिर्ता लिनुहोस्। आयात रेन्डमप्रिन्ट (random.randint (int (इनपुट ()), int (इनपुट ())) कि मात्र हो ...

वेब साक्षरता कसरी हैक गर्ने?

वेब साक्षरता कसरी हैक गर्ने? यहाँ भिडियोमा यो देखाइएको छ कि स्क्रिप्ट कसरी प्रयोग गर्ने र कुन ब्राउजरले 100% काम गरिरहेको छ, मैले यसलाई आफैलाई जाँच गरें। https://www.youtube.com/watch?v=DU0uq37mXYQ यहाँ सबै हेर्नुहोस् https://www.youtube.com/watch?v=k7PKbgv3CKQ पत्र ...