च्याट बूट vkontakte कसरी सिर्जना गर्ने !!! चरण निर्देशनहरूद्वारा चरण आवश्यक छ

च्याट बूट vkontakte कसरी सिर्जना गर्ने !!! चरण-दर-चरण निर्देशन आवश्यक छ वा साइट प्रयोग गरेर: http: //iii.ru/signup, वा केवल कम्प्युटरमा) 1) अध्ययन php2 (अध्ययन वीकेएक्सएक्सएनएनएमक्सक्स) लेख्नुहोस्। Iii.ru मा जानुहोस् र जानकारी सिर्जना गर्नुहोस्। एकीकरण सफ्टवेयर ...